Last Updated on 19/05/2024 by Vial SH

Lazer kesim makinesi günlük bakım, haftalık bakım ve altı aylık bakım

The Normaltan China laser is one of the core accessories of the laser cutting machine, its importance is self-evident, we need to formulate a more detailed maintenance plan for it, and regularly maintain the equipment according to the “maintenance manual” every day, every week, and every month.

Lazer kesim makinesi ağır sanayi ekipmanlarına aittir. İyi performansı, işletmelerin verimliliklerini yükseltmelerine, takip işlerini daha sorunsuz hale getirmelerine ve aynı zamanda maliyetleri düşürmelerine yardımcı olur. Bu nedenle, çevrenin çeşitli bileşenler üzerindeki etkisini etkin bir şekilde azaltacak olan ekipmanların hizmet ömrünü artırmak, yüksek verimlilikle ve uzun süre sorunsuz çalışabilmeleri için bakım ve onarıma dikkat etmek gerekir. .

Ekektedir "Bakım Kontrol listesi' şablonu bilginiz olsun.

machine daily maintenance, weekly maintenance, and half-year maintenance

1. Lazer kesim makinesinin günlük bakımı

Lazer kesim makinesi, düzgün çalışmasını sağlamak ve ömrünü uzatmak için rutin bakım gerektiren yüksek hassasiyetli bir cihazdır. Lazer kesim makinesinin günlük bakım adımları şunlardır:

1.1 Clean the optical lens:

Lazer kesim makinesinin optik sistemi genellikle mercekler, reflektörler ve odak uzaklığı aynaları vb.'den oluşur. Bu parçalar toz, yağ ve lekelerden kolayca etkilenir. Bu parçaların temizliğini korumak için her gün özel bir mendil veya saf pamuklu bezle hafifçe silinmesi gerekir.

1.2 Çalışma tezgahının temizlenmesi:

Lazer kesim makinesinin tezgahı genellikle bir adsorpsiyon plakası ve bir çelik ağdan oluşur. Bu parçalar kullanım sırasında kesme artıkları ve duman gibi kirler üretecektir ve düzenli olarak temizlenmeleri gerekir. Temiz ve düz olduğundan emin olmak için çalışma yüzeyini her gün yıkamak için bir temizlik bezi ve deterjan kullanın.

1.3 Soğutma sistemini kontrol edin:

Lazer kesme makinesinin lazerinin, aşırı ısınma nedeniyle lazerin hasar görmesini önlemek için ısıyı soğutma sistemi aracılığıyla dağıtması gerekir. Soğutma sisteminin normal çalışmasını sağlamak için soğutma suyunun yeterli olup olmadığını ve soğutma fanının düzgün çalışıp çalışmadığını günlük olarak kontrol edin.

1.4 Gaz sistemini kontrol edin:

Lazer kesim makinesinin gaz sistemi genellikle kesmeye ve kesim alanını temizlemeye yardımcı olmak için kullanılan oksijen ve nitrojen gibi gaz kaynaklarını içerir. Gaz sisteminin normal çalışmasını sağlamak için her gün gaz kaynağının yeterli olup olmadığını ve gaz boru hattındaki tıkanıklığın açılıp açılmadığını kontrol edin.

1.5 Elektrik sistemini kontrol edin:

Lazer kesim makinesinin elektrik sistemi, güç kaynağı, kablolar ve kontrol sistemleri gibi bileşenleri içerir. Bu bileşenlerde her gün gevşeklik, eskime vb. anormallikler olup olmadığını kontrol etmek ve bunlarla zamanında ilgilenmek gerekir.

1.6 Bakım durumunu kaydedin:

Gelecekteki bakım ve yönetimi kolaylaştırmak için temizlik, inceleme ve parça değiştirme vb. dahil olmak üzere bakım durumunu her gün kaydetmek gerekir.

2. Lazer kesim makinesinin haftalık bakımı

Aşağıda, genellikle gerekli olan bazı haftalık bakım adımları verilmiştir:

2.1 Merceği temizleyin:

Lazer ışınının kalitesini ve kesim doğruluğunu sağlamak için lazer kesim makinesinin merceğini ve merceğini düzenli olarak temizleyin. Özel temizleme solüsyonu ve temiz bir bezle silin.

2.2 Kesim masasını temizleyin:

Kesim masasında hurda, toz ve diğer çeşitli eşyalar birikebilir ve bu eşyalar, kesim masasının düzgünlüğünü ve kesme hassasiyetini sağlamak için düzenli olarak temizlenmelidir.

2.3 Gaz devresi sistemini kontrol edin:

Basıncın normal olup olmadığı, gaz kaynağının yeterli olup olmadığı, gaz devresinde hava kaçağı olup olmadığı gibi kesme makinesinin gaz devresi sisteminin normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

2.4 Kesme kafasını kontrol edin:

Kesme kafasının hasarlı veya aşınmış olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse zamanında değiştirin.

2.5 Soğutma sistemini kontrol edin:

Su sirkülasyonunun ve su sıcaklığının ve basıncının normal olduğundan emin olmak için lazer kesim makinesinin soğutma sistemini kontrol edin.

2.6 Elektrik sistemini kontrol edin:

Kesme makinesinin elektrik sisteminin normal çalışıp çalışmadığını, örneğin kablonun hasar görüp görmediğini, kabloların sağlam olup olmadığını kontrol edin.

2.7 Kesme makinesi parçalarını yağlayın:

Düzgün çalışmasını sağlamak için kesme makinesinin çeşitli parçalarını yağlayın.

2.8 Gaz karıştırma ünitesindeki yağ ve su:

Lazerdeki gaz karıştırma ünitesindeki yağ ve suyun zamanında temizlenip temizlenmediği.

2.9 Lazer gazı kurutma filtresi:

Lazer gaz kurutma filtresinin kırmızı veya beyaz kısmının 'i geçip geçmediği.

2.10 Filtre:

Soğutucunun filtresindeki kirliliğin temizlenip temizlenmediğini kontrol edin.

2.11 Soğutma suyu devresi:

Lazer soğutma suyu devresindeki kirliliğin temizlenip temizlenmediğini kontrol edin.

2.12 Yoğuşma suyu seviyesi:

Basınçlı hava ayırıcısındaki (hava kaynağı ünitesinde bulunur) yoğuşan su seviyesinin makul olup olmadığını kontrol edin.

2.13 Pompa yağı seviyesi:

Pompa soğuk durumdayken, hava kaynağı ünitesinin altındaki vakum pompasının yağ seviyesi, yağ penceresinin orta çizgisinin 5mm-0mm alanı arasında olmalıdır.

2.14 Kök pompası:

Dişli kutusunun uç yüzündeki yağ penceresinden Roots pompasının dişli kutusundaki yağ seviyesini kontrol edin. Pompa soğukken yağ seviyesi orta hattan 5mm-0mm aralığında olmalıdır.

Belirli bakım adımları modelden modele değişebilir ve doğru bakım işlemlerini sağlamak için kullanım kılavuzunda ilgili bilgileri bulmanız önerilir.

3. Lazer kesme makinesinin yarı yıllık bakımı

Lazer kesim makineleri, ekipmanın uzun süreli kararlı çalışmasını sağlamak için her altı ayda bir daha derinlemesine bakıma ihtiyaç duyar.

3.1 Kesme kafasının değiştirilmesi:

Lazer kesim kafasının hizmet ömrü genellikle birkaç bin saattir ve düzenli olarak değiştirilmesi gerekir. Altı aylık bakım döneminde kesme kafasının aşınma derecesi kontrol edilebilir. Aşınma aşırı ise, zamanında değiştirilmesi gerekir.

3.2 Işık kaynağını değiştirin:

Lazer kesim makinesinin ışık kaynağının da kesim kalitesini ve kararlılığını sağlamak için düzenli olarak değiştirilmesi gerekir. Altı aylık bakım döneminde ışık kaynağının servis süresi kontrol edilebilir. Hizmet ömrüne ulaşılmışsa, zamanında değiştirilmesi gerekir.

3.3 Kılavuz rayı ve aktarma sistemini kontrol edin:

Kılavuz ray ve iletim sistemi, lazer kesim makinesinin kararlılığı ve hassasiyeti üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Altı aylık bakım döneminde, kılavuz rayların ve iletim sisteminin durumunun kontrol edilmesi gerekir. Herhangi bir aşınma veya hasar varsa, zamanında onarılması veya değiştirilmesi gerekir.

3.4 Soğutma sisteminin temizlenmesi:

Soğutma suyunun temizliğini ve akışını sağlamak için lazer kesim makinesinin soğutma sisteminin düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Altı aylık bakım döneminde, su deposundaki suyun değiştirilmesi ve su borularının ve filtrelerinin temizlenmesi vb. dahil olmak üzere kapsamlı temizlik yapılabilir.

3.5 Hava sistemini kontrol edin:

Hava sistemi ayrıca lazer kesim makinesinin kesim kalitesi ve kararlılığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Altı aylık bakım döneminde, hava boru hattında hava kaçağı olup olmadığını, hava kaynağının yeterli olup olmadığını ve hava valfinin normal olup olmadığını kontrol etmek de dahil olmak üzere hava sisteminin durumunu kontrol etmek gerekir.

3.6 Devre kartlarını ve elektrikli bileşenleri temizleyin:

Lazer kesim makinesinin devre kartları ve elektrikli bileşenleri, toz veya toz birikmesi gibi kirlilikleri önlemek için düzenli olarak temizlenmelidir. Altı aylık bakım döneminde kapsamlı bir temizlik yapılabilir ve elektrikli parçalarda gevşeklik veya hasar olup olmadığı kontrol edilebilir.

3.7 Soğutma suyu boru hattı:

Lazer kafası soğutma suyu boru hattının korozyonunu zamanında temizleyin veya ilgili boru hattını değiştirin.

3.8 Yakıt deposu:

Uyarma güç kaynağının (bağımsız kaynak) yakıt deposunda yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.

3.9 Yüksek gerilim kablosu:

Yüksek voltaj kablosunun hasarlı bir parçası olup olmadığını kontrol edin.

3.10 Lazer rezonatörün aynaları:

Lazer rezonatörün tüm aynalarını temizleyin. Ön ayna, arka ayna ve pencere aynası dahil.

3.11 Lazer merceği:

Lazer merceği, lazerin ışık çıkış modunu ayarlar ve doğru moda ayarlanması gerekir.

3.12 Vakum pompası yağı:

Vakum pompası yağının değiştirilmesi gerekiyor mu?

3.13 Kök pompa yağı:

Roots pompa yağının değiştirilmesi gerekiyor mu?

3.14 Roots pompasının hava sızdırmazlığı:

Tüm vidalı tapaların sıkıldığından ve gevşemediğinden emin olmak için Roots pompasının hava sızdırmazlığını kontrol edin.

3.15 Beyaz plastik tapa:

Roots pompasının çıkışındaki gaz ayırıcının üzerindeki beyaz plastik tapayı temizleyin.

3.16 Gaz dağıtıcısı:

Roots pompasının çıkışındaki gaz dağıtıcısının üzerindeki beyaz plastik tapanın iç yüzeyine silikon gres sürün.

3.17 Gaz ayırıcı :

Roots pompasının çıkışındaki gaz ayırıcının üstüne ince bir beyaz plastik tıpa tabakası uygulayın.

3.18 Gaz şöntü:

Roots pompasının gaz çıkışındaki gaz şöntü üzerine kaplanmış silikon gresi, lazerin dolaşan gazındaki fiziksel safsızlıkları emmesini ve yakalamasını sağlayacak şekilde ayarlayın.

Özetlemek gerekirse, lazer kesim makinesinin günlük bakımı, haftalık bakımı ve altı aylık bakımına daha fazla dikkat edilmesi gerekir. Hafta içi lazerlerin bakımını yaparken, takım tezgahları/soğutucular ve diğer parçaların da ilgili bakıma ihtiyacı vardır. Makinenin çalışması sırasında hasarlı parçalar bulunduğunda, ilk seferde onarım ve değiştirme makinenin hizmet ömrünü uzatabilir ve makinenin normal çalışmasını sağlayabilir. Yalnızca lazer kesim makinesi ideal kesim etkisini elde ettiğinde, iş operasyonu maksimum karı elde edebilir.